Послуги з інформаційної безпеки | ITbiz

Послуги з інформаційної безпеки






Тестування інформаційних систем на проникнення

Тест на проникнення в інформаційну систему є найкращим способом, що дозволяє оцінити захищеність інформаційної системи в цілому, виявити окремі уразливості і перевірити надійність існуючих механізмів захисту інформаційної системи від несанкціонованого впливу, використовуючи різні моделі порушників.

Тестування інформаційних систем на проникнення дозволяє вирішити такі завдання:

 1. Оцінка поточного стану інформаційної безпеки;
 2. Виявлення вразливостей інформаційної системи з їх ранжуванням за ступенем критичності;
 3. Вимоги міжнародних стандартів та законодавства;
 4. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності захисту;
 5. Надання клієнту незалежної оцінки обраних заходів і методик інформаційного захисту;
 6. Підготовка даних для проведення комплексного аудиту інформаційної безпеки.

В результаті проведення тестування інформаційних систем на проникнення, клієнт отримує наступні переваги:

 1. Незалежну оцінку захищеності мережі підприємства;
 2.  Додаткові гарантії інформаційної безпеки бізнесу.

Контакти:

+380 44 597-10-90 [email protected]

Аудит і сертифікація за стандартом PCI DSS

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – призначений для забезпечення безпеки обробки, зберігання та обміну даними про власників платіжних карт в інформаційних системах компаній учасників міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover.

 

Стандрат PCI DSS є обов’язковим для всіх українських банків і поширюється на всі компанії, які обробляють, зберігають або передають дані про власників платіжних карт. Компанії, після проходження аудиту на відповідність вимогам стандарту PCI DSS, отримує ряд переваг:

 • Підвищення довіри до компанії має сертифікат PCI DSS
 • Формування думки про стабільну компанії і, як наслідок, підвищення довіри з боку споживачів і зростання клієнтської бази;
 • Виконання вимог міжнародних платіжних систем;
 • Запобігання та / або зниження рівня ризиків ІТ;
 • Підвищення забезпечення інформаційної безпеки в компаніях.

На сьогоднішній день компанія ITbiz пропонує послуги з проведення попереднього аудиту компаній перед проходженням сертифікації на відповідність PCI DSS:

 • Проведення аудиту в інформаційно-технологічної інфраструктури компанії відповідно до міжнародного стандарту PCI DSS;
 • Сканування мереж та ІТ обладнання на наявність вразливостей;
 • Створення та впровадження службової документації;
 • Удосконалення ІТ процесів;
 • Впровадження нових інформаційно-технологічних рішень.

Контакти:

+380 44 597-10-90 [email protected]

Оцінка рівня захищеності

Наявність цілісної концепції інформаційної безпеки дозволить правильно спланувати розвиток і уникнути значних надлишкових витрат в умовах динамічно мінливих обставин функціонування, а також вимог, що пред’являються до інформаційної безпеки.

разработка

Розробка політики, що відповідає цілям концепції інформаційної безпеки, дозволить компанії визначити порядок і правила захисту інформаційних активів, продемонструвати процесний підхід до управління інформаційною безпекою, мінімізувати ризики, пов’язані з реалізацією загроз інформаційній безпеці.

Переваги:

 • Визначення порядку і правил захисту інформаційних активів;
 • Визначення процесного підходу до управління інформаційною безпекою;
 • Мінімізація ризиків, пов’язаних з реалізацією загроз інформаційній безпеці.

Контакти:

+380 44 597-10-90 [email protected]




ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НАШИХ ФАХІВЦІВ по ПОСЛУГАМИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ